skip to Main Content
Dom za smeštaj i negu starih lica "Prokuplje" | Kontakt telefon: 027-321-116

DOM ZA SMEŠTAJ I NEGU STARIH LICA „PROKUPLJE“

Na početku otvaranja doma (1986 god), kapacitet je bio predviđen za 108 korisnika. Međutim, iz godine u godinu, interesovanje za ovakav vid smeštaja starih ljudi je rastao, tako da je 1992. godine došlo do ideje da se proširi kapacitet ustanove, odnosno da se izvrši nadgradnja nad krovom zgrade i da se formira stacionarni deo koji bi obuhvatao 36 postelja, odnosno kreveta, za nove korisnike. Ta ideja je i ostvarena, tako da je 1992. godine, kapacitet proširen na 144 korisnika. Međutim, radnici koji su bili angažovani oko ovih poslova, nisu bili zadovoljni sa tim brojem mesta, i stalno se razmišljalo da se taj kapacitet u perspektivi proširi. To je najzad i učinjeno 2003. godine, zahvaljujući ljudima dobre volje, odnosno humanitarnim organizacijama, tako da je Norveški savet za izbeglice 2003. godine, izvršio proširenje kapaciteta za jos 40 mesta, odnosno izvršena je nadgradnja nad kuhinjskim delom, tako da smo dobili još 15 soba sa 40 ležajeva (koje su namenjene za izbegla lica iz kolektivnih centara).

U početku u ovoj ustanovi uglavnom su smeštani korisnici sa podrucja Topličkog okruga, jer to je na kraju krajeva i bila namera, ali kasnije, interesovanje korisnika za ovu ustanovu je preraslo naše okvire, tako da danas mi imamo korisnike iz čitave naše republike, republike Srbije.
Sobe koje su napravljene u ovoj ustanovi su uglavnom dvokrevetne, i to visokog standarda. Svaka soba raspolaze sa parnim grejanjem, labavoom i mokrim čvorom (sa kupatilom i tuš kadom), radnim stolom, garderoberom, natkaznom i terasom. Pored toga, u ustanovi ima i 10 zajedničkih kupatila sa klasičnim kadama, kao i više zajedničkih wc-a. U prostoru vešarnice, smeštene su mašine za pranje, sušenje i peglanje veša.

U cilju poboljšanja uslova stanovanja, urađena je kompletno nova kotlarnica (renovirana 2006 godine), mokri čvorovi i kupatila, i urađena je fasada zgrade, gde je umesto stare stolarije postavljena PVC stolarija.

Stacionarni deo je klimatizovan i sve sobe su opremljene SOS uređajima. Takođe je i kuhinja klimatizovana.

Struktura radnika koja je zaposlena u ovoj ustanovi, uglavnom ispunjava sve one kriterijume, koje je predvidelo ministarstvo za uspešno pružanje usluga, tako da su sve strukture stručnjaka zastupljene u ustanovi. Ustanova, pored socijalne zaštite, što je i osnovna namena u pružanju usluga, pruža i zdravstvenu zaštitu. Kompletna koncepcija rada u ovoj ustanovi je predviđena tako da našim korisnicima obezbedimo što bolje uslove, kako u pogledu smeštaja, tako zdravstvene zaštite, razonode, odnosno da stvorimo uslove da se naš korisnik oseća kao u svojoj kući, da se stvori što bolja i približnija prirodna atmosfera.

Radno okupacione aktivnosti:
– Heklanje, pletenje, izrada ručnih rekvizita, slikanje, literalne i muzičke sekcije
– Sređivanje dvorišta i branje voća (u okviru doma nalazi se voćnjak od 2 hektara)
– Igraju se društvene igre
– Dom poseduje biblioteku

Kulturno-zabavne manifestacije:
– Proslave rođendana
– Zabavne manifestacije van doma
– Priredbe zahvaljujući osnovnim školama, vrtićima I KUD Abraševiću
– Obelezavanje praznika
– Posebno obeležavamo oktobar mesec “Međunarodni praznik starih” usled cega nagrađujemo korisnike
– Sve to proprate naše lokalne televizije (TOP 3, TV Grk, RTS Toplica)

Rad sa korisnicima obavljaju stručni i kvalifikovani radnici. Pedesetoro zaposlenih (socijalni radnik, lekar, terapeut, medicinske sestre, kuvari, frizer …) radi uglavnom timski. Timski pristup je prisutan u svim fazama od upoznavanja sa zahtevom za smeštaj, razmatranja i donošenja odluke o prijemu, trijažnog pregleda i samog prijema, do tretmana tokom boravka.

Dom je otvorenog tipa, namenjen za smeštaj mentalno očuvanih lica.

Od 1991. godine osnivač je nadležno ministarstvo.

Od većih priznanja ističemo da smo dobitnici Oktobarske nagrade grada Prokuplja za uspešno pružanje socijalno humanitarnih usluga, 1996 godine.

Michelle Goodman

Service Manager

Karina Clark

Plan Curator

Mark Mastiff

Claims Manager

Carl Carrington

Health Specialist

Cene smeštaja u domu za stare

Back To Top