skip to Main Content
Dom za smeštaj i negu starih lica "Prokuplje" | Kontakt telefon: 027-321-116

Stojimo Vam na raspolaganju za sva Vaša pitanja

ulica Arsenije Čarnojević 51
18400 Prokuplje
SRBIJA
direktor Nebojša Vukadinović

centrala: 027 321 116
sekretarica: 027 321 344
direktor: 027 324 437
fax: 027 329 517
e-mail: prokupljedsn@minrzs.gov.rs
web: www.domstarih.com

Broj žiro računa ustanove: 840-220667-55
UPRAVA ZA TREZOR
PIB: 100413582
Broj resenja: 07345925

Back To Top